Ryhmärakennuttajat ry: hallitusohjelmatavoite

02.04.2019

Aloite

Ryhmärakennuttajat ry 2.4.2019

Valtion takaus ryhmärakennuttamishankkeiden rakennusaikaisille yhtiölainoille

Ryhmärakennuttajat ry esittää, että 2019 eduskuntavaalien jälkeen valittavan hallituksen ohjelmaan sisällytetään uudistus, jonka myötä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA ryhtyy myöntämään valtion takauksia asunto-osakeyhtiömuotoisten ryhmärakennuttamishankkeiden rakennusaikaisille yhtiölainoille. 

Ryhmärakennuttamisen toimintamalli – edut ja haasteet

Ryhmärakennuttamishankkeissa tulevat asukkaat järjestäytyvät ja yhdistävät resurssinsa rakennuttaakseen omien tavoitteidensa mukaisia asuntoja yhdessä. Tällöin asuntotuotannon ketjusta jää kokonaan pois voittoa tavoitteleva rakennuttaja (”grynderi”) ja tulevilla asukkailla on suuri vaikutusmahdollisuus asuntojensa suunnitteluun ja rakentamiseen. Tällä mallilla rakennutetut asunnot haastavat merkittävällä tavalla perinteistä asuntotuotantoa sekä laadun että hintatason osalta. Toimintaa ohjaamaan ja säätelemään säädettiin Kataisen hallituskaudella Ryhmärakennuttamislaki (190/2015). 

Ryhmärakennuttaminen herättää kasvavaa kiinnostusta ja asukkaat ovat tyytyväisiä tällä tavoin tuotettuihin asuntoihinsa. Pullonkaulana on kuitenkin hankkeiden rakennusaikaisen rahoituksen järjestyminen – yhtiölainan saaminen pankeilta on osoittautunut hankalaksi ja sen osuus kustannuksista on huomattavasti pienempi kuin ns. gryndihankkeissa. Tämä johtaa siihen, että ryhmärakennuttamishankkeisiin voivat osallistua ainoastaan asunnontarvitsijat joilla on kohtalaisesti omaa rahoituskykyä. Ensiasunnon hankkijat, nuoret lapsiperheet ja muut heikommassa rahoitusasemassa olevat jäävät helposti tämän mahdollisuuden ulkopuolelle – vaikka juuri heille kohtuuhintaisen asunnon hankkiminen ryhmärakennuttamalla olisi suuri etu.  

Ratkaisuna rakennusaikaisen yhtiölainan valtiontakaus 

Ryhmärakennuttajat ry esittää, että tulevalla hallituskaudella ARA:n asuntopoliittiseen keinovalikoimaan lisättäisiin valtiontakaus asunto-osakeyhtiömuotoisten ryhmärakennuttamishankkeiden rakennusaikaisille lainoille, ja eduskunta myöntäisi valtion talousarviossa tähän tarvittavan budjettivarauksen. Tällöin hankkeiden rahoitus helpottuisi ja yhä useammalla kansalaisella olisi mahdollisuus hankkia asunto ryhmärakennuttamiskohteista. 

Takauksen ehtona tulisi olla, että hankkeet ovat ammattimaisesti hoidettuja ja johdettuja, ja että ne toteuttavat valtion tukemalle asuntotuotannolle asetettuja laatuvaatimuksia. Samoin tulee varmistaa, että hankkeessa mukana olevilla osakkailla on riittävä rahoituskyky. Tällöin myös takauksen laukeaminen on erittäin epätodennäköistä, ja valtiolle järjestelystä syntyisi vain vähäisiä hallintokuluja. 

Rakennuksen valmistuttua se toimii normaaliin tapaan yhtiölainan vakuutena, jolloin takaus puretaan. 

Lisätietoja:

Ryhmärakennuttajat ry

Salla Korpela, puheenjohtaja p. 0503712972, sallakorpela@gmail.com

30.03.2021Kalasataman kalliit tontinvuokrat
25.09.2019Ryhmärakennuttamisen tuki hallitusohjelmassa
02.04.2019Ryhmärakennuttajat ry: hallitusohjelmatavoite
01.12.2015Ryhmärakennuttajan opas ilmestynyt
05.06.2015Yhdistyksen uusi hallitus
27.01.2015Ryhmärakennuttamislaki hyväksytty
17.11.2014Ryhmärakennuttamislaki eduskunnan käsittelyyn
18.06.2014Kirja ryhmärakennuttamisesta ilmestynyt
18.06.2014Ryhmärakennuttajat ry:n uusi hallitus
25.03.2014Ryhmärakennuttamislaki tekeillä

Siirry arkistoon »