Ryhmärakennuttamisen palveluita

Ryhmärakennuttamisen asiantuntijapalvelut

ASV Arctic Smart Village Oy

Ainonkatu 1

96200 Rovaniemi

www.alykyla.fi

Meidän erikoisosaamista on kokonaisvaltaisten asumisen ratkaisut pientalovaltaisille alueille, jotka toteutetaan ryhmärakennuttamisena. Avullamme asukkaat voivat säästää merkittäviä summia koko asumisensa ajan. Yrityksemme Älykylä® -konsepti on noteerattu ympäri maailmaa kestävän asumisen edelläkävijänä.

Älykylissä asuminen on ekologista, modernia, helppoa ja laadukasta. Rakentamalla yhdessä kanssamme saat paljon enemmän!

Me teemme ihmisistä onnellisempia!

***

Fira Oy

Teknobulevardi 3-5
01530 Vantaa

Me uskomme, että ainoa mahdollinen lähtökohta rakentamiselle on ihminen. Rakentaminen on palvelua, jossa rakennuksen suunnittelu yhdistyy sen käytön suunnitteluun. Palvelemme osallistamalla ihmisiä, soveltamalla uusia työskentelytapoja ennakkoluulottomasti ja tutkimalla maailmaa jatkuvasti kehittäen itseämme ja muita. Samalla rakennamme fiksummin: kustannustehokkaasti, ennakoidusti ja todellista tarvetta palvellen. Ryhmärakentamisessa toimiminen tuo vapauksia osallistua kohteen suunnittelemiseen jo hankkeen perustamisvaiheessa. Firan tarjoamissa ryhmärakennushankkeissa voit itse valita missä vaiheessa prosessia lähdet mukaan ja kuinka paljon vaikutat lopputulokseen.


***

Sagarak Oy

Sagarak Oy on ryhmärakennuttamishankkeiden johtamiseen erikoistunut rakennuttajakonsulttiyritys. Perustamme ryhmärakennuttamishankkeita ja tarjoamme kokonaisvaltaisia projektinjohtopalveluita jo olemassa oleville ryhmille.

Sagarak Oy yhdistää omistajiensa Salla Korpelan ja Susanne Vatasen pitkän linjan kokemuksen ryhmärakennuttamisen eri rooleista. Meillä on Suomen asuntorakennuttamisen markkinoilla ainutlaatuisen syvällistä osaamista ryhmärakennuttamisen johtamisessa ja asuinyhteisön muodostamisessa.

Ota meihin yhteyttä! www.sagarak.fi


***

Saraco D&M Oy

Annankatu 27

00100 Helsinkiwww.saraco.fi

Saraco D&M Oy on vuonna 1992 perustettu kiinteistökehitys- ja rakennuttajatoimisto.

Saraco tarjoaa mahdollisuuden asukaslähtöiseen ryhmärakennuttamiseen pääkaupunkiseudun uusilla asuinalueilla.

Tavoitteenamme on tarjota kilpailukykyinen uudisasunnon hankintatapa tavanomaisen perustajaurakoinnin ja hartiapankkirakentamisen rinnalle. Asiantuntijapalvelumme kattaa koko hankkeen aina hankesuunnittelusta toteutukseen.

Hankkeissamme tavoittelemme hyvää arkkitehtuuria ja toiminnallisuutta sekä kestävän kehityksen mukaisia menettelyjä.

Ota meihin yhteyttä. Kerromme mielellämme lisää toiminnastamme ja hankkeistamme.

www.asuntohankkeet.fi

***

Arkkitehtitoimisto ERAT Oy

Villa Linnais

Kilonrinne 1

02610 Espoo

www.erat.com

ERAT Arkkitehdit on ympäristöystävälliseen rakentamiseen erikoistunut arkkitehtitoimisto. Tarjoamme asiantuntijapalveluita ryhmärakennuttajille tonttien hankinnasta kohteen toteutukseen. ERAT Arkkitehdit kehittää TEKES-hankkeena arkkitehtivetoisen ryhmärakennuttamisen toimintamallia, mikä mahdollistaa räätälöityjen rakennuskokonaisuuksen suunnittelun ja toteutuksen tulevan asukkaan kannalta luotettavasti, tehokkaasti ja vaivattomasti.

Jokainen kohde on erilainen, joten jäykkien mallien sijaan toimistomme tarjoaa asiakkailleen tarkoituksenmukaiset ja tapauskohtaisesti valitut työtavat ja etenemistrategiat. Pyrimme toteuttamaan hankkeemme markkinoilla olevia vaihtoehtoja laadukkaammin kustannustehokkaasti sekä ympäristöä että sosiaalista kestävyyttä tukien.

Lisätietoja hankkeistamme ja toiminnastamme löytyy osoitteesta: www.erat.com/ryhmarakentaminen/

Toimimme mielellämme kumppanina mitä erilaisimmissa ja haasteellisimmissa hankkeissa.

***


Arkkitehtitoimisto Karin Krokfors Oy

Arkkitehtitoimisto Karin Krokfors Oy on monipuolinen kestävään rakentamiseen erikoistunut suunnittelutoimisto, jolla on kokemusta ryhmärakennuttamishankkeen suunnittelusta ja rakennuttamisesta. Toimisto tarjoaa suunnittelupalveluita sekä asiantuntija-apua hankkeen käynnistämisessä. Toimistolla on kehittämis- ja tutkimustyön kautta laajaa asiantuntemusta erilaisista ryhmärakennuttamishankkeista ja niiden erityispiirteistä. Palvelut räätälöidään aina yhteistyössä ryhmän kanssa, hankkeen omista lähtökohdista, ryhmän tavoitteiden ja tarpeiden mukaisesti.

Tarkemmin ryhmärakennuttamishankkeesta www.karinkrokfors.fi .