Ryhmärakennuttamisen palveluita

Ryhmärakennuttamisen asiantuntijapalvelut

Arkkitehtitoimisto ERAT Oy

Villa Linnais

Kilonrinne 1

02610 Espoo

www.erat.com

ERAT Arkkitehdit on ympäristöystävälliseen rakentamiseen erikoistunut arkkitehtitoimisto. Tarjoamme asiantuntijapalveluita ryhmärakennuttajille tonttien hankinnasta kohteen toteutukseen. ERAT Arkkitehdit kehittää TEKES-hankkeena arkkitehtivetoisen ryhmärakennuttamisen toimintamallia, mikä mahdollistaa räätälöityjen rakennuskokonaisuuksen suunnittelun ja toteutuksen tulevan asukkaan kannalta luotettavasti, tehokkaasti ja vaivattomasti.

Jokainen kohde on erilainen, joten jäykkien mallien sijaan toimistomme tarjoaa asiakkailleen tarkoituksenmukaiset ja tapauskohtaisesti valitut työtavat ja etenemistrategiat. Pyrimme toteuttamaan hankkeemme markkinoilla olevia vaihtoehtoja laadukkaammin kustannustehokkaasti sekä ympäristöä että sosiaalista kestävyyttä tukien.

Lisätietoja hankkeistamme ja toiminnastamme löytyy osoitteesta: www.erat.com/ryhmarakentaminen/

Toimimme mielellämme kumppanina mitä erilaisimmissa ja haasteellisimmissa hankkeissa.

***

Fira Oy

Teknobulevardi 3-5
01530 Vantaa

Me uskomme, että ainoa mahdollinen lähtökohta rakentamiselle on ihminen. Rakentaminen on palvelua, jossa rakennuksen suunnittelu yhdistyy sen käytön suunnitteluun. Palvelemme osallistamalla ihmisiä, soveltamalla uusia työskentelytapoja ennakkoluulottomasti ja tutkimalla maailmaa jatkuvasti kehittäen itseämme ja muita. Samalla rakennamme fiksummin: kustannustehokkaasti, ennakoidusti ja todellista tarvetta palvellen. Ryhmärakentamisessa toimiminen tuo vapauksia osallistua kohteen suunnittelemiseen jo hankkeen perustamisvaiheessa. Firan tarjoamissa ryhmärakennushankkeissa voit itse valita missä vaiheessa prosessia lähdet mukaan ja kuinka paljon vaikutat lopputulokseen.


***

Sagarak Oy

Sagarak Oy on ryhmärakennuttamishankkeiden johtamiseen erikoistunut rakennuttajakonsulttiyritys. Perustamme ryhmärakennuttamishankkeita ja tarjoamme kokonaisvaltaisia projektinjohtopalveluita jo olemassa oleville ryhmille.

Sagarak Oy yhdistää omistajiensa Salla Korpelan ja Susanne Vatasen pitkän linjan kokemuksen ryhmärakennuttamisen eri rooleista. Meillä on Suomen asuntorakennuttamisen markkinoilla ainutlaatuisen syvällistä osaamista ryhmärakennuttamisen johtamisessa ja asuinyhteisön muodostamisessa.

Ota meihin yhteyttä! www.sagarak.fi


***

Saraco Ryhmärakennuttaminen/
Sweco Oy

Ilmalanportti 2

00240 Helsinki

www.saraco.fi

Saracon tavoitteena on tarjota asiakkailleen kilpailukykyinen uudisasunnon hankintatapa hyvää arkkitehtuuria, toiminnallisuutta ja kestävän kehityksen arvoja edistäen. Tarjoamme mahdollisuutta osallistua asiakaslähtöiseen, konsulttivetoiseen ryhmärakennuttamiseen Suomen kasvukeskuksien houkuttelevilla alueilla. Saraco on ryhmärakennuttamisen ammattilainen, joka on ollut uudelleen käynnistämässä ryhmärakennuttamista Suomessa 2000-luvun alussa. Vuodesta 2021 alkaen Saraco on ollut osa Swecoa. Saraco on rakennuttamisen asiantuntija, joka huolehtii puolestasi, että lopputulos vastaa suunnitelmia. Valmistelemme, suunnittelemme ja valvomme rakennushankkeen etenemistä sen kaikissa vaiheissa. Lisäksi kilpailutamme rakennushankinnat ammattitaitoisesti, jotta saat laadukkaan uuden asuntosi kilpailukykyiseen hintaan. Sinun ei tarvitse olla rakennuttamisen asiantuntija, sillä me olemme. Käymme yhdessä läpi kaikki oleelliset asiat hankkeesta, sen toteutuksesta, aikatauluista ja kustannuksista. Olemme kumppanisi, joka valvoo etujasi. Ota meihin yhteyttä. Kerromme mielellämme lisää toiminnastamme ja hankkeistamme: ryhmarakennuttaminen@sweco.fi