Hankkeita

Kuvateksti

Malagankatu 2, Jätkäsaari 

Merellisen Helsingin uuteen helmeen nousee Fira Oy:n ensimmäinen ryhmärakennettava kerrostalo. Hanke on vapaarahoitteinen. Ydinryhmä on työstänyt kevään ja kesän 2016 aikana unelmiensa taloyhtiötä yhteissuunnittelutilaisuuksissa. Nyt intohimoiset rakennuttajat hakevat ryhmään lisää innokkaita ryhmärakennuttajia, jotka voivat suunnitella omat kotinsa alusta loppuun. Hanke on lähestulkoon täysi, mutta vielä muutamalle innokkaalle löytyy kohteesta uusi koti. 

Kohteen suunnittelusta on vastannut arkkitehtitoimisto Tuomo Siitonen. Kohteen yläkerrokset on kevennetty vinoilla kattopinnoilla ja ylimpien kerrosten asunnot on varustettu kattoterasseilla. Rakennuksen kantavat rakenteet ovat betonia. Julkisivut toteutetaan pääosin rapattuna tai muurattuna pintana. Puulla verhoillaan parvekkeiden taustaseinät. Parvekkeet on lasitettu ja asunnoissa on isot ikkunat. 
Hankkeeseen voi tutustua Firan nettisivuilla. https://www.ryhmarakentaminen.fi/kohteet/jatkasaari/ 

Alustava havainnekuva hankkeen kadun puoleisesta julkisivusta.

Polariksenkatu 9 Kalasatama

Saraco D&M Oy:n seuraavaa ryhmärakennuttamishanketta valmistellaan parhaillaan. Helsingin Kalasatamaan kolmen korttelin päähän REDI-kauppakeskuksesta Polariksenkadulle rakennettava asuintalo sijaitsee merenrantaan rajautuvassa Kippari-korttelissa. Pääosin kolmikerroksiseen pienkerrostaloon rakennetaan 17 omistusasuntoa tarvittavine yhteistiloineen. Hanke toteutetaan Helsingin kaupungilta vuokrattavalle tai ostettavalle tontille ilman Hitas-ehtoja. 

Hankkeen valmistelu on käynnissä ja hankkeen sekä asuntojen kustannusarvio julkaistaan elokuussa 2016. Rakentaminen on tarkoitus aloittaa keväällä 2017. Markkinointivaiheen suunnitelmiin voi tutustua Saracon nettisivuilla, jossa lisätietoa alueesta ja asunnoista sekä alustavat havainnekuvat kohteesta, joista on vastannut Arkkitehtitoimisto Tiuri & Lommi Oy. 

Lisätietoa Polariksenkadun hankkeesta Saracon nettisivuilla.

 

Alustava havainnekuva kadun puoleisesta julkisivusta.

As Oy Helsingin Capri - Välimerenkatu 24 Jätkäsaari

Helsingin Jätkäsaaressa Välimerenkadulla on käynnissä Saraco D&M Oy vetoinen ryhmärakennuttamishanke, jonka rakentaminen käynnistyy syksyllä 2016. Helsingin kaupungin vuokratontille Hitas-ehdoin toteutettava kohde sijaitsee keskeisellä paikalla Välimerenkadun ja Länsisatamankadun kulmauksessa. Hankkeessa on mukana Arkkitehtitoimito Brunow & Maunula Oy

As Oy Helsingin Capriin tullaan rakentamaan kaksiportainen ja kahdeksankerroksinen asuinkerrostalo, jossa on kaikkiaan 44 asuntoa. Kohteeseen tullaan lisäksi toteuttamaan neljä liiketilaa sekä tarvittavat apu- ja yhteistilat. Kaikki asunnot on varattu ja hanke valmistuu alkuvuodesta 2018. 

Lisätietoa Välimerenkadun hankkeesta Saracon nettisivuilta


Kuvateksti

Yhteisöllistä asumista Kalasataman Sompasaaressa ja Verkkosaaressa - nopeimmat ehtivät vielä mukaan

Koti Kaupungissa -yhdistyksen jäsenet ovat kevään aikana ajaneet aktiivisesti kahta ryhmärakennuttamishanketta eteenpäin ja tulevien asukkaiden rekrytointi on alkanut. Kodit tulevat valmistumaan hyvien kulkuyhteyksien, palvelujen ja ulkoilumahdollisuuksien äärelle Verkkosaareen ja Sompasaareen. Pääset myös suunnittelemaan oman asuntosi ja yhteiset tilat sopiviksi.

Tontit ovat rakennuskelpoisia vuoden 2017 aikana, joten talot valmistunevat vuoden 2018 lopussa. Talon asuinhuoneala on Sompasaaressa noin 2640 m2 ja Verkkosaaressa 2000 m2, joiden lisäksi tulevat yhteistilat. Asunnot on tarkoitettu asukkaiden omaan käyttöön.

Sompasaaren hankeen pääsuunnittelijana toimii Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit Oy ja hanke tehdään osittain yhteistyössä Jätkäsaaren Malta-talon rakentaneen rakennusyhtiö Hartela Oy:n kanssa ja asuntojen suunnittelun on määrä alkaa jo elokuussa 2016.  Talosta on tällä hetkellä varattu lähes 50 %.

Kiinnostus hankeita kohtaan on ollut suurta, ja varauksia otetaan vastaan enintään 80 %:iin saakka, joten kannattaa toimia pikaisesti. Lisää tietoa hankkeesta ja ajankohtaisista asioista löydät Koti Kaupungissa-yhdistyksen nettisivuilta sekä hankkeiden sivulta .


Suutarila - Henrik Forsiuksen tie

Suutarilaan Henrik Forsiuksen tielle rakennetaan neljätoista townhouse-tyyppistä kytkettyä erillistaloa, jotka muodostavat kolmen rakennuksen kokonaisuuden. Asunnot ovat huoneistoalaltaan noin 100 tai 130 m2. Asunnot sijaitsevat omilla hallinnanjakoalueillaan. Leikkipaikka, pysäköinti ja jätehuolto on rakennusten välisellä ja puistoon liittyvällä yhteisesti hallittavalla alueella. Asunnot toteutetaan kiinteähintaisina lisäoptioin. Rakentamisesta vastaa etukäteen valittu yhteistyökumppani. Hankkeen pilotti, viiden asunnon kokonaisuus, valmistuu syys-lokakuussa 2014. Vaiheen kaksi viisi asuntoa on nyt varattavissa. 
 

Livornonkatu 8

Livornonkatu 8

Senioritaloyhdistys Aikalisä ry:n ryhmärakentamiskohde Helsingin Jätkäsaaressa on 42 huoneistoa käsittävä senioritalo. Hanketta varten Senioritaloyhdistys Aikalisä ry:n jäsenet perustivat Asunto Oy:n. Rakentaminen alkoi kesällä 2014 ja talo valmistui marraskuussa 2015. Lisätietoja hankkeesta yhdistyksemme kotisivuilta: Senioritalo Aikalisä ry.

Asunto-osakeyhtiö Helsingin Malta

Asunto-osakeyhtiö Helsingin Malta on Koti kaupungissa ry:n piiristä lähtenyt hanke, jossa asukkaista koostuva yhtiö rakennutti kerrostalon Helsingin Jätkäsaareen. Talo valmistui loppuvuodesta 2013. Lisätietoja: www.maltatalo.fi

Juutinraumankatu 6

Asunto-osakeyhtiö Helsingin Juutinraumakatu 6 on rakennuttanut Helsingin Jätkäsaareen 45 huoneistoa käsittävän asuinkerrostalon. Hankkeen kokonaislaajuus on noin 3.600 kerrosneliömetriä. Lisätietoa hankkeesta Saracon nettisivuilta

As Oy Vanhankaupungin Kellokas, Helsinki

As Oy Vanhakaupungin Kellokas, Helsinki

Arkkitehtitoimisto Karin Krokfors Oy

Osoite: Hämeentie 168-170, 00560 Helsinki

Kellokas on vuonna 2012 valmistunut esimerkki olemassa olevan rakennuskannan lomaan sijoittuvasta kaupunkimaisesta pientalorakentamisesta, joka hyödyntää uusiutuvaa energiaa. Kellokkaan tavoitteina ovat olleet kestävyys, terveelliset rakenneratkaisut ja joustavuus. Ryhmärakennuttamiskohteena asukkaat ovat yhdessä voineet päättää olemassa olevien resurssien kohdentamisesta; sekä laadullisista että tilallisista ratkaisuista. Isot matalaenergiaikkunat tekevät tiloista valoisia ja joustavuus tuo asukkaalle vaihtoehtoja tilojen käyttöön. Talotyyppi mahdollistaa myös asuntojen laajentumisen tai supistumisen tarpeiden vaihdellessa. Rakennukset voi jakaa 1-6 asunnon kokonaisuuksiksi. Lisämateriaalia www.karinkrokfors.fi

Saarijärven seudun asumisoikeusyhdistys

Saarijärven omatoimi ry

www.omatoimi.fi

 

Saarijärvelle ryhmärakennuttamishankkeena toteutettu OMATOIMI -ikääntyvien yhteisötalo, jossa on 35 asuntoa ja yhteistoimintatilat yli 55-vuotiaille.

Omatoimella on ollut kolme kehittämistavoitetta:

  • Ikääntyvien yhteisötalo
  • Asumisoikeusasunnot omassa asumisoikeusyhdistyksessä
  • Puukerrostalo.


Asunto Oy Tampereen Annikki

Tamperelaisella Annikin korttelilla on yli satavuotias ja värikäs historia. Tammelan työläiskaupunginosaan vuosina 1907-1909 valmistuneet yksi- ja kaksikerroksiset asuinrakennukset ehtivät olla vuosikymmeniä purku-uhan alla ennen kuin ne suojeltiin asemakaavalla ja peruskorjattiin. Täysin asukasvetoisessa peruskorjaushankkeessa lähes alkuperäiskuntoiset rakennukset kunnostettiin 23 kotitalouden asunnoiksi vuosina 2011-2012. Tulevat asukkaat perustivat asunto-osakeyhtiön syksyllä 2010, ostivat rakennukset Tampereen kaupungilta, teettivät suunnitelmat ja kilpailuttivat urakat. Talkootyönä tehtiin paljon. Lisäksi asukkaat vastasivat itse huoneistojensa pintatöistä ja kiintokalusteista. Peruskorjaus valmistui syksyllä 2012. Ryhmärakennuttamalla toteutettu hanke mahdollisti runsaat yhteistilat, vanhan säästämisen, hieman ekotekniikkaa sekä yksilölliset ratkaisut. Asunnot ovat keskenään erilaisia ja asukkaidensa näköisiä. www.tampereenannikki.fi