Ryhmärakennuttajat

Ryhmärakennuttamishankkeiden kirjo

Torstai 31.3.2016 - Salla Korpela

Ryhmärakennuttaminen kiinnostaa - ja alalla on nykyisin jo monenlaisia toimijoita.  Koska kyseessä on kohtalaisen mutkikas asia, julkisuudessa esiintyy paljon virheellistä tietoa ja epämääräisiä termejä, jotka sotkevat ajatuksia. Siispä blogin alkajaisiksi muutama termi.

Ryhmärakennuttaminen tarkoittaa asuntotuotantoa, jossa asuntojen tulevat omistajat tai asukkaat ryhtyvät keskinäisten sopimusten turvin rakennuttamaan yhdessä asuntoja omaan käyttöönsä. Toimintatapoja on monia ja ryhmärakennuttamismenettelyllä voidaan rakennuttaa muutaman pientalon ryhmiä tai suuria kerrostaloja. Ryhmärakennuttamislaki koskee yli kolmen asunnon kohteita. Kerrostalo- ja rivitalomuotoisissa hankkeissa tulevat asukkaat perustavat asunto-osakeyhtiön, joka ottaa maankäyttö- ja rakennuslaissa määritellyn rakennushankkeeseen ryhtyvän roolin.

Melko paljon näkee termiä ryhmärakentaminen, joka on tässä yhteydessä väärä – ryhmät eivät sentään rakenna itse vaan rakennuttavat. 

Ryhmärakennuttamishankkeet voivat olla asukaslähtöisiä, jolloin tulevat asukkaat järjestäytyvät itse, määrittävät tavoitteensa ja hankkivat tarvitsemansa konsultti- ja suunnittelupalvelut, tontin, rahoituksen ja muut tarvitsemansa asiat. Tällaisia hankkeita ovat muun muassa Koti kaupungissa ry:n valmistunut Malta-talo Jätkäsaaressa sekä juuri käynnistuneet kaksi Kalasataman kohdetta. Konsulttialoitteisissa hankkeissa rakennuttajakonsultti hankkii tontin, suunnitelmat ja rahoituksen ja kokoaa hankkeen osallistujat sekä hankkii heidän lukuunsa rakentamisen palvelut. Esimerkkinä tästä ovat Juutinraumankatu 6, jonka käynnisti Saraco Oy. Saracolla on käynnistymässä uusia hankkeita niinikään Jätkäsaaressa sekä Kalasatamassa. Rakennusliikevetoinen hanke on sellainen, jossa rakennusliike sekä toimii konsulttina että rakentaa. Fira Oy:llä on käynnistymässä tällainen hanke Jätkäsaaressa.  

  

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Asukaslähtöinen, konsulttialoitteinen, rakennusliikevetoinen, ryhmärakennuttaminen